۱۴۰۰ شنبه ۶ آذر
اعضاي شوراي مجله علمي پژوهشي پارس

 

تصوير

معرفي

 

كاوس صلح جو

 

دكتر كاوس صلح جو

 

دكتر دوامي

 

دكتر محمد حسن دوامي

 

دكتر يزدي

 

دكتر رضائي يزدي

 

دكتر روستازاده

 

دكتر اباذر روستا زاده

 

دكتر عابدي

 

دكتر حسن علي عابدي

 

دكتر رحمانيان

 

دكتر كرامت اله رحمانيان

 

دكتر مصلي نژاد

 

دكتر ليلي مصلي نژاد

 

دكتر امام قريشي

 

دكتر فاطمه امام قرشي

 

دكتر كريمي

 

دكتر حجت اله كريمي جشني

 

 

 

دكترمحمد شجاعي

   

دانلود فايل ورد...دانلود فايل
pdf

تاریخ :
1395/12/29
تعداد بازدید:
25487
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal