معاونت تحقیقات و فناوری

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

لیست اخبار صفحه :1
کمیته تحقیقات و فناوری دانشجویی و مرکز توسعه تحقیقات بالینی در جشنواره رازی خوش درخشیدند.
دانشگاه علوم پزشکی جهرم در جشنواره رازی خوش درخشید

کمیته تحقیقات و فناوری دانشجویی و مرکز توسعه تحقیقات بالینی در جشنواره رازی خوش درخشیدند.

دانشگاه علوم پزشکی جهرم در بیست و نهمین جشنواره تحقیقات و فناوری علوم پزشکی رازی با کسب ۲ عنوان برگزیده، در این جشنواره درخشید و نشان داد که در زمینه پژوهش و فناوری مسیر خوبی را در پیش گرفته است.

اولین پیش نشست ششمین همایش اخلاق در شیوه های نوین درمان ناباروری
همایش اخلاق در شیوه های نوین درمان ناباروری

اولین پیش نشست ششمین همایش اخلاق در شیوه های نوین درمان ناباروری

پیش نشست ششمین همایش اخلاق در شیوه های نوین درمان ناباروری، روز گذشته در سالن شهید قادری دانشگاه علوم پزشکی جهرم با حضور میهمانان ویژه ای از جمله آیت الله دکتر دژکام امام جمعه شیراز، دکتر محمد هادی ایمانیه استاندار فارس و دکتر ابراهیم پارسانژاد رئیس انجمن ناباروری ایران در سالن شهید قادری برگزار شد.

در مراسم تجلیل از پژوهشگران برتر دانشگاه از19 پژوهشگر برتر، 4 فناور برتر، 10 نفر از نویسندگان اول مسئول مقالات تجلیل شد
تجلیل از پژوهشگران برتر در بزرگداشت هفته پژوهش

در مراسم تجلیل از پژوهشگران برتر دانشگاه از19 پژوهشگر برتر، 4 فناور برتر، 10 نفر از نویسندگان اول مسئول مقالات تجلیل شد

در مراسم تجلیل از پژوهشگران برتر دانشگاه از19 پژوهشگر برتر، 4 فناور برتر، 10 نفر از نویسندگان اول و نویسندگان مسئول مقالات Q1 تجلیل به عمل آمد. 140 مقاله پژوهشی و 31 مقاله Q1 در سال ۱۴۰2 توسط پژوهشگران دانشگاه به چاپ رسیده است.

کسب مقام نخست واحد توسعه تحقیقات بالینی دانشگاه در سال  1400
کسب مقام

کسب مقام نخست واحد توسعه تحقیقات بالینی دانشگاه در سال 1400

بر اساس نتایج ارزیابی عملکرد واحدهای توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان های آموزشی – درمانی دانشگاه های علوم پزشکی کشور که در سال (1400) انجام شد، واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان پیمانیه در این دوره نیز به مقام نخست نایل گردید.