معاونت تحقیقات و فناوری

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

اهداف کلان (Goal:

۱.     حفظ و ارتقاء سطح تشکیلات معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه

۲.     راه‌اندازی پژوهشکده علوم نوین و سلامت در دانشگاه

۳.     توسعه کمی و کیفی تحقیقات در دانشگاه

۴.     انجام پژوهش‌های میدانی به منظور شناخت و پیشگیری از مشکلات بهداشتی با ساماندهی نظام ثبت و غربالگری بیماری‌ها

۵.     ارتقاء سطح سلامت جامعه با توسعه پروژه‌های ثبت بیماری‌ها و فعالیت‌های پژوهشی در واحد توسعه تحقیقات بالینی

۶.     افزایش طرح‌های پژوهشی ملی و منطقه ای و فرادانشگاهی در حوزه علوم پزشکی

۷.     ارتقاء پروژه‌های ابداعات و اختراعات و فناوری‌های نوین در دانشگاه

 

اهداف جزئی( (Objectives:

۱.     حفظ و ارتقاء سطح تشکیلات معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه

-         اصلاح و تصویب چارت معاونت پژوهشی

-         اصلاح و تصویب چارت معاونت پژوهشی در دانشکده‌ها

-         اصلاح و تصویب چارت معاونت پژوهشی در دفتر فناوری سلامت

 

۲.     راه‌اندازی پژوهشکده علوم نوین و سلامت در دانشگاه

-         اخذ موافقت قطعی مراکز تحقیقاتی

-         جذب هیئت‌علمی پژوهشی

-         راه‌اندازی دوره PhD by Research در مراکز تحقیقاتی

-         راه‌اندازی دوره پسادکتری

 

۳.     توسعه کمی و کیفی تحقیقات در دانشگاه

-         ارتقاء سطح پژوهش‌های علوم پایه، بالینی و پرستاری و دانشجویی

-         توسعه تحقیقات کاربردی مرتبط با سلامت در راستای اولویت‌های پژوهشی دانشگاه

-         ارتقاء سطح کمی و کیفی تجهیزات آزمایشگاهی به منظور تأسیس و راه‌اندازی آزمایشگاه جامع تحقیقات

-         ارتقاء سطح توانمندی پژوهشی اعضای هیئت‌علمی و دانشجویان دانشگاه

 

۴.     انجام پژوهش‌های میدانی به منظور شناخت و پیشگیری از مشکلات بهداشتی با ساماندهی نظام ثبت و غربالگری بیماری‌ها

-         ساماندهی نظام ثبت و غربالگری بیماری‌ها با تأکید بر بیماری‌های غیرواگیر با همکاری معاونت بهداشتی

-         ارتقا همکاری بین اعضای هیئت‌علمی و معاونت بهداشتی در نظام ثبت و غربالگری بیماری‌ها

 

۵.     ارتقاء سطح سلامت جامعه با توسعه پروژه‌های ثبت بیماری‌ و فعالیت‌های پژوهشی در واحد توسعه تحقیقات بالینی

-         راه‌اندازی پروژه‌های نظام ثبت بیماری‌ با تأکید بر بیماری‌های غیرواگیر با همکاری معاونت درمان و بیمارستان‌های آموزشی

-         ارتقا همکاری بین اعضای هیئت‌علمی علوم پایه و بالینی در نظام ثبت بیماری‌ها

-         سوق دادن پایان‌نامه‌های دانشجویان پزشکی در پروژه‌های ثبت بیماری‌ها

 

۶.     افزایش طرح‌های پژوهشی ملی و منطقه ای و فرادانشگاهی در حوزه علوم پزشکی

-         تدوین پژوهش‌های مشترک بین دانشگاهی، منطقه‌ای و بین‌المللی به منظور جلب مشارکت درون بخشی و برون بخشی

-         ثبت پژوهش‌های میدانی و ثبت بیماری در شهرستان و استان

-         تقویت همه‌جانبه مشارکت گروهی در پژوهش‌های منطقه‌ای در طول برنامه پنج ساله

-         انعقاد تفاهم‌نامه‌های همکاری پژوهشی با مراکز تحقیقاتی و دانشگاه‌های همجوار

-         مشارکت دادن حامیان مالی (sponsor) در پژوهش‌های دارای محصول اقتصادی

 

۷.     ارتقاء پروژه‌های ابداعات و اختراعات و فناوری‌های نوین در دانشگاه

-         تعریف سیاست های هدفمند در راستای فراگیرنمودن دانش، پژوهش و تعاملات فناورانه

-         ارتقاء ثبت تعداد پتنت ها در حوزه سلامت

-         تکمیل پروژه ساخت اتاق تمیز (کلین روم) تجهیزات پزشکی به منظور جذب شرکت‌های دانش‌بنیان و تجاری‌سازی تجهیزات حوزه سلامت

-         تولید و انتقال دانش نوین در عرصه‌های پزشکی، مولکولی و سلول بنیادی

-         تأسیس شبکه تخصصی خدمات تجاری‌سازی فناوری تا بازار

-         تلاش در جهت دستیابی به سهم بازار داخلی محصولات حوزه سلامت تا حد امکان و سرمایه‌گذاری مناسب برای حمایت از نهادهای غیردولتی فعال در حوزه سلامت