معاونت تحقیقات و فناوری

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

لیست اخبار صفحه :1
ﺳﻮﻣﻴﻦ ﻓﺮﺍﺧﻮﺍﻥ ﮔﺮﻧﺖ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻣﻠﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺕ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺍﯾﺮﺍﻥ (NIMAD)
ﺳﻮﻣﻴﻦ ﻓﺮﺍﺧﻮﺍﻥ ﮔﺮﻧﺖ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻣﻠﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺕ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺍﯾﺮﺍﻥ

ﺳﻮﻣﻴﻦ ﻓﺮﺍﺧﻮﺍﻥ ﮔﺮﻧﺖ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻣﻠﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺕ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺍﯾﺮﺍﻥ (NIMAD)

ﺳﻮﻣﻴﻦ ﻓﺮﺍﺧﻮﺍﻥ ﮔﺮﻧﺖ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻣﻠﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺕ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺍﯾﺮﺍﻥ (NIMAD)

کارگاه مجازی اخلاق در پژوهش
معاونت تحقیقات و فناوری با همکاری گروه اخلاق برگزار می نماید.

کارگاه مجازی اخلاق در پژوهش

کارگاه مجازی اخلاق در پژوهش معاونت تحقیقات و فناوری با همکاری گروه اخلاق برگزار می نماید.

کمیته تحقیقات و فناوری دانشجویی و مرکز توسعه تحقیقات بالینی در جشنواره رازی خوش درخشیدند.
دانشگاه علوم پزشکی جهرم در جشنواره رازی خوش درخشید

کمیته تحقیقات و فناوری دانشجویی و مرکز توسعه تحقیقات بالینی در جشنواره رازی خوش درخشیدند.

دانشگاه علوم پزشکی جهرم در بیست و نهمین جشنواره تحقیقات و فناوری علوم پزشکی رازی با کسب ۲ عنوان برگزیده، در این جشنواره درخشید و نشان داد که در زمینه پژوهش و فناوری مسیر خوبی را در پیش گرفته است.

اولین پیش نشست ششمین همایش اخلاق در شیوه های نوین درمان ناباروری
همایش اخلاق در شیوه های نوین درمان ناباروری

اولین پیش نشست ششمین همایش اخلاق در شیوه های نوین درمان ناباروری

پیش نشست ششمین همایش اخلاق در شیوه های نوین درمان ناباروری، روز گذشته در سالن شهید قادری دانشگاه علوم پزشکی جهرم با حضور میهمانان ویژه ای از جمله آیت الله دکتر دژکام امام جمعه شیراز، دکتر محمد هادی ایمانیه استاندار فارس و دکتر ابراهیم پارسانژاد رئیس انجمن ناباروری ایران در سالن شهید قادری برگزار شد.

فراخوان جذب سرباز نخبه در مراکز تحقیقاتی نیم سال دوم 1402
فراخوان جذب سرباز نخبه در مراکز تحقیقاتی نیم سال دوم 1402

فراخوان جذب سرباز نخبه در مراکز تحقیقاتی نیم سال دوم 1402

دانشگاه علوم پزشکی جهرم در نظر دارد، طبق تفاهم نامه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و وزارت دفاع به منظور بهره‌برداری از ظزفیت نخبگان کشور، امکان پذیرش سرباز نخبه در مقاطع کارشناسی‌ارشد/ دکتری حرفه‌ای و تخصصی / دکتری Ph.D جهت گذراندن دوره طرح و خدمت دوره ضرورت در مراکز تحقیقاتی به عنوان سرباز نخبه در شش ماهه دوم 1402 پذیرش نماید.