معاونت تحقیقات و فناوری

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

لیست اخبار صفحه :1
اولین پیش نشست ششمین همایش اخلاق در شیوه های نوین درمان ناباروری
همایش اخلاق در شیوه های نوین درمان ناباروری

اولین پیش نشست ششمین همایش اخلاق در شیوه های نوین درمان ناباروری

پیش نشست ششمین همایش اخلاق در شیوه های نوین درمان ناباروری، روز گذشته در سالن شهید قادری دانشگاه علوم پزشکی جهرم با حضور میهمانان ویژه ای از جمله آیت الله دکتر دژکام امام جمعه شیراز، دکتر محمد هادی ایمانیه استاندار فارس و دکتر ابراهیم پارسانژاد رئیس انجمن ناباروری ایران در سالن شهید قادری برگزار شد.