معاونت تحقیقات و فناوری

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

مقدمه:

امروزه برنامه‌ریزی مبتنی بر هدف‌های راهبردی و استراتژیک در تمام دنیا یک امر مرسوم قلمداد می‌شود چرا که این تفکر باعث می‌شود مسئولان جامعه با صرف وقت بتوانند درباره سازمان خود بیاندیشند

و ملاحظه نمایند که موضع سازمان چیست و در کجا قرار دارند و در آینده در چه جایگاهی قرار خواهند گرفت، آنگاه درصدد تدوین و اجرای برنامه‌های جامع و جامعه نگر برمی‌آیند تا در یک دوره زمانی معقول
از جایی که قرار دارند به هدف والای موردنظر خود برسند. برعکس با انجام فعالیت‌های درون‌سازمانی نامنظم، پراکنده و بدون ساختار رسمی که به‌طور مستمر و روزمره در محیط سازمان انجام می‌شوند نمی‌توان
به‌درستی تعیین کرد که در کجا هستیم و مقصود ما چیست؟ بنابراین شناخت کامل چارت سازمانی و روابط بین آن‌ها و روند و خط مشی های هریک از اجزا و پیروی از دستورالعمل‌ها و پیگیری مستمر امور،
هدفمند شدن اعمال سیستم و امید به دستیابی به قله‌های سعادت و افتخار را امکان‌پذیر می‌نماید.

رسالت(Mission):

معاونت تحقیقات وفناوری دانشگاه علوم پزشکی جهرم با تکیه بر ارزش‌های اسلامی، اخلاقی، و با پایبندی به قانون، عدالت محوری و با هدف خدمت به مردم و جلب مشارکت آنان، و بهره‌گیری از
سرمایه‌های انسانی و توانمندی‌های استانی در راستای تحقق رسالت دانشگاه و به منظور تولید و نشر دانش مرتبط با سلامت، عهده‌دار فراهم نمودن بستر مناسب برای انجام تحقیقات کاربردیپایه و مشارکتی
با کیفیت بالا در راستای تأمین نیازهای واقعی جامعه از طریق به‌کارگیری منابع دولتی و خصوصی داخل و خارج متناسب با فرهنگ جامعه در چارچوب سیاست‌های ملی و منطقه‌ای می‌باشد و در راستای تحقق اهداف
پژوهشی دانشگاه حداکثر تلاش خود را مبذول خواهد نمود.

چشم انداز(Vision):

معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه تلاش خواهد کرد تا با استعانت از ذات اقدس الهی و از طریق ظرفیت‌سازی انجام پژوهش‌های کاربردی-بنیادی و اجرای مستمر و دقیق وظایف خود در دانشگاه و

همچنین با بهره‌گیری از تکنولوژی‌های روز، موجبات گسترش علم و افزایش توان افراد در جهت ارتقاء سطح سلامت و اقتصاد منطقه را فراهم آورد.